Qualche cenno sull'argomento:

Nina Khundadze  

soprano