Qualche cenno sull'argomento:

Mariya Abramishvili  

mezzosoprano